0887 212 098

За нас

"КАМИС 2002" ООД е със седалище гр.Пловдив. Фирмата е основана през 1998г. от трима съдружници, използвайки дългогодишния си опит, знания и професионализъм в областта на строителството и 15-годишния си опит в частния строителен бизнес.

Основният ни принцип на работа е да полагаме всички усилия за удовлетворяване нуждите на клиентите и така да поддържаме близки отношения, базирани на сигурност и взаимно доверие. Компанията е с изцяло частен капитал и се управлява от Управителен съвет.

Висококвалифицираните специалисти, отговорната и качествена работа ни позволяват да устоим на най-големите съвременни, архитектурни и инженерингови предизвикателства. На нашия професионализъм и лоялност се довериха:

 • "РЕМОС БЕТОН" ООД
 • "СИЕНИТ" ООД
 • "НИПОН" ООД
 • "ЧИВИДИНИ БГ"
 • "ТЕХНО 05" ООД
 • "ПАТРИК-КИРИЛ" ООД
 • "WATTS MTB" ЕАД
 • "ДАТЕКС" ООД

Стремежът

Днес фирмата е една от водещите български строителни компании в региона и предлага на своите клиенти:
Строителство "до ключ" на промишлени, административни и жилищни сгради, осъществяване на инфраструктурни проекти, гаранционно и извънгаранционно обслужване.
Стремежът на КАМИС 2002 е към повишаване на качеството на предлаганите услуги и съобразяване с новостите в бранша. През годините КАМИС 2002 си спечели име на коректен бизнес партньор в работата, изгради авторитет сред конкурентни фирми в този бранш. Нашите клиенти могат да разчитат на:

 • Гарантирано качество.
 • Стриктно придържане към съгласуваните план-графици за работа и цени .
 • Постоянен надзор и контрол от началото на изпълнението на проекта до неговата пълна реализация.

"КАМИС 2002"ООД е член на Българската строителна камара от 2002г. 

 

Структура

За осъществяване целите и задачите на фирмата е изградена, успешно функционира и се развива следната структура:

 • омплексно проектантско звено.
 • Офертен отдел, договаряне и отчитане на строителството.
 • Счетоводен отдел и ТРЗ.
 • Техническо ръководство.
 • Специализирани строителни звена по всички архитектурностроителни специалнисти, електро В и К, ОВК и специални инсталации.
 • Отдел "Механизация и автотранспорт".
 • Отдел снабдяване и ресурсно осигуряване на строителството.

Със своите висококвалифицирани специалисти, фирмата е в състояние да реши и най-сложните задачи във всички области на строителството и строително производство.

Характеристика

Основна характеристика в работата на "КАМИС 2002" е изпълнението на сложни проекти в екстремални условия и кратки срокове. Това се постига чрез постоянно поддържане и усъвършенстване квалификацията на изпълнителните, инженерните и ръководните специалисти и обновяване на материално-техническата база. Приемането на България в Европейския съюз наложи през последните години компанията да синхронизира дейностите си в съответствие с възприетите стандарти в Европейския съюз. По този начин КАМИС 2002 не само е готова да предложи на европейския строителен и индустриален пазар своите качествени и конкурентноспособни услуги, но и засвидетелства своята солидарност с усилията на целия български бизнес да се присъедини достойно към глобалния европейски пазар.