0887 212 098

Какво представляват фотоволтаичните системи

March 03, 2018 видяно 17267
Какво представляват фотоволтаичните системи

Електричество от светлина

Фотоволтаичната технология превръща слънчевата светлина в електричество. Този метод има многобройни екологични и икономически ползи и е доказано надежден, което го прави все по-широко използван. Слънчевата светлина, която достига Земята, е достатъчна, за да задоволи енергийните ни нужди в бъдещето.

Ползи за околната среда

Този тип производство на електроенергия не изисква транспорт или изгаряне на течно, твърдо или газообразно гориво, така че не произвежда опасни отпадъци и не замърсява въздуха.

Икономически и социални ползи

Слънчевата светлина, която е източникът на енергия, е безплатна, чиста и изключително надеждна. Този начин на производство ни освобождава от несигурност и от зависимостта от петрола.

Фотоволтаичните системи позволяват не само да се генерира, а и да се съхранява електричество, което да бъде използвано по-късно. Те имат дълъг живот и изискват малко поддръжка. Предимствата на фотоволтаиците далеч надвишават първоначалната цена на системите.

Фотоволтаичните системи

Пълната система за производство, съхранение и употреба на фотоволтаично електричество включва различни компоненти, които се избират и комбинират в зависимост от индивидуалните нужди, местоположението на обекта, климата и очакванията на клиента. Основните компоненти все пак са:

Фотоволтаични клетки. Те незабавно превръщат слънчевата светлина в постоянен ток.

Инвертор. Той преобразува постоянния ток в стандартно променливотоково захранване. То се синхронизира и разпределя по обикновената електрическа мрежа.

Акумулатор. Той съхранява излишната енергия, за да може тя да не се губи, а да бъде използвана при нужда по-нататък. Слънчевите панели продължават да зареждат батериите всеки ден, за да поддържат достатъчен заряд в тях.

Електромер. Той мери енергията през деня и през нощта, когато потреблението на електричество надвишава производството на слънчева електроенергия. На практика той се върти назад, когато производството на слънчева енергия надвиши потреблението, и така позволява да се следи баланса между произведена и използвана слънчева енергия.

Контролер на зареждане. Предотвратява презареждането на акумулатора и така удължава живота му.

Допълнителни елементи на фотоволтаичната система са системен хардуер, окабеляване, защита от пренапрежение, устройства за разпределение и др.

Размери на фотоволтаичните системи

Размерът на фотоволтаичната система, която ще се използва, зависи от индивидуалните нужди на клиента, местоположението на обекта и климата.

Модулният дизайн на слънчевите панели позволява на системите да растат и да се променят с промяната на нуждите в потреблението.

Поддръжка на PV система

Фотоволтаичните системи нямат движещи се части, които да се амортизират, и затова изискват толкова малка поддръжка, че на практика няма необходимост от нея.

Възвръщаемост на инвестицията

Проектите за фотоволтаични системи са индивидуални и се създават от специалист, който да е наясно с особеностите на конкретния обект. След като получите крайна цена, можете лесно да я сравните със сегашните си сметки за електричество и да изчислите след колко време ще започнете да използвате независимо и безплатно отопление, осветление и други енергийни нужди.